Низомномаи баргузории Викторинаи “Меломания” (“Мусиқидӯстдорӣ”)

ҚОИДАҲОИ гузаронидан ва иштирок дар Викторинаи «Меломания»

Викторинаи «Меломания» (минбаъд – «Викторина»), аз ҷониби Ташкилкунанда-ҶДММ “ФАЗОИ КОММУНИКАТСИОНӢ” аз 1 феврали соли 2022 (00:00-вақти Душанбе), ба минтақаи хизматрасонии Шабакаи алоқаи мобилии Оператори алоқаи ҶСП “Индиго Тоҷикистон” (минбаъд-“Оператор”), ки хизматрасонии алоқаро таҳти тамғаи молии (тамғаи хизматрасонии) “Tcell” мерасонад, дорои РМА 020013089 буда, маҳали ҷойгиршавиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, гузаронида мешавад.

Викторина дар асоси мунтазамӣ гузаронида мешавад ва то лаҳзаи боздорӣ/қатънамоӣ аз ҷониби Ташкилкунанда амал мекунад.

Қоидаҳои ва иштирок дар Викторинаи мазкур (минбаъд-“Қоидаҳо”) мутобиқи моддаи 467 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон Оферта ба ҳисоб меравад, ки он ба шахсони воқеие (минбаъд-“Муштариён”), ки бо ҶСП “Индиго Тоҷикистон” Шартнома оид ба раоснидани хизмати алоқаро (минбаъд-“Шартнома”) бастаанд, равона шудааст.

Истилоҳоти дар Қоидаҳои мазкур истифодашаванда ба истилоҳоти дар Шартнома истифодашаванда мутобиқат менамояд, агар муқаррароти дигар дар Қоидаҳои мазкур пешбинӣ нашуда бошад.

1. ТАШКИЛИ ВИКТОРИНА

1.1. Ташкилкунандаи Викторина ҶДММ “ФАЗОИ КОММУНИКАТСИОНӢ” (минбаъд-“Ташкилкунанда”), РМА 040058754, маҳали ҷойгиршавӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи Ҷ.Расулов, х.11А ба ҳисоб меравад.

1.2. Викторина лотерея, лотереяи ҳавасмандкунанда ё чорабинии ҳавасмандкунанда ва ё таҳти хавфи қиморбозӣ асосёфта ба ҳисоб намеравад.

1.3. Викторина таҳти обунашавӣ амалӣ карда мешавад ва барои муштариён пулакӣ мебошад.

1.4. Ҷоизаҳои Викторина танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд.

1.5. Викторина ба ду мусобиқа− стандартӣ ва бонусӣ ҷудо карда шудааст. Иштирокчие, ки обунашавиро барои хизматрасонии Викторина ба расмият даровардааст, метавонад дар дилхоҳ мусобиқа тибқи салоҳдиди худ иштирок намояд. Ба муштариёни обунанашуда, дастрасӣ ба иштирок дар муосбиқаҳои стандартӣ ва бонусӣ пешниҳод карда намешавад.

2. ИШТИРОКЧИЁНИ ВИКТОРИНА

2.1. Дилхоҳ шахсони воқеӣ-шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 18-солагӣ расидаанд, муштариёни Оператор ба ҳисоб мераванд, метавонанд иштирокчиёни Викторина (минбаъд-“Иштирокчиён”) гарданд.

2.2. Кормандон ва намояндагони Ташкилкунанда, Оператор ва ширкатҳо, ки ба гузаронидани Викторина мусоидати техникӣ мерасонанд, аъзои оилаи чунин кормандон ва намояндагони ширкатҳо, инчунин нерезидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон наметавонанд дар Викторина иштирок намоянд.

2.3. Ба Иштирокчиён ҳангоми иштирок дар Викторина истифодаи воситаҳо ва таҷҳизотҳои зерин манъ аст:

 • Дилхоҳ таҷҳизот, ба истиснои асбоби абонентӣ бо SIM-корти Ташкилкунанда, ки телефони мобилӣ ба ҳисоб меравад (минбаъд дар матн-“Телефони мобилӣ”);

 • Дилхоҳ воситаҳои барномавӣ, аз он ҷумла ба Телефони мобилӣ насбшуда, ба истиснои воситаҳои барномавии аз ҷониби Ташкилкунанда коркардшуда;

 • Воситаҳои барномавии аз ҷониби Ташкилкунанда коркардшуда, ки барои иштирок дар Викторина таъин шудаанд ва бо дилхоҳ усул табдил дода шудаанд, аз он ҷумла тавассути дахолат ба рамзи барномавӣ;

 • Дилхоҳ усулҳо ва воситаҳои дигари автоматикунонии ҷараёни иштирок дар Викторина, ки онҳо тибқи низоми мазкури техникӣ муайян мешаванд, ки аз ҷониби Ташкилкунанда барои ҳуҷҷатгузории Викторина истифода мешаванд. Низоми мазкури техникӣ ниҳоӣ эътироф мешаванд ва аз ҷониби Иштирокчӣ мавриди баҳс қарор дода намешаванд. Аломатҳои иштироки автоматӣ дар Викторина мунтазамияти ошкоршуда дар пайдарҳамии ҷавобҳо, фиристодани ҷавоб ба савол дар муҳлати на камтар аз 5 (панҷ) сония ва дигар аломатҳо ба ҳисоб мераванд.

2.4. Иштирокчии Викторина ҷоизаи Викторинаро на бештар аз як маротиба дар як соли тақвимӣ бурд намояд, аз он ҷумла Ғолиб набояд хеш ё шахси вобастаи Муштарӣ, ки пештар дар Викторинаи мазкур бозӣ намуда, дар муҳлати як сол Ҷоизаро бурд намудааст, ба ҳисоб равад. Сол 12 моҳи тақвимӣ аз моҳе, ки дар он Муштарӣ ғолиб омада буд, ҳисоб карда мешавад.

2.5. Ҳамаи шахсоне, ки ба талабот мутобиқат наменамоянд ва ё талаботи бандҳои 2.1.-2.4 Қоидаҳои мазкурро вайрон менамоянд, набояд дар Викторина иштирок намоянд ва наметавонад барои ба даст овардани Ҷоизаи Викторина довталабӣ намоянд. Дар ҳолати ошкор намудани чунин шахсон аз ҷониби Ташкилкунанда ва ё Оператор дар дилхоҳ марҳилаи гузаронидани Викторина, аз он ҷумла, ҳангоми ҳамкории мутақобила бо Иштирокчиён бо мақсадҳои додани Ҷоизаи Викторина, онҳо ҳуқуқро барои ба даст овардани Ҷоизаи Викторина аз даст медиҳанд. Воситаҳои пулии аз ҷониби чунин Иштирокчиён бо сабаби иштирок дар Викторина сарфшуда, ҷуброн карда намешаванд.

3. ФОНДИ ҶОИЗАИ ВИКТОРИНА

3.1. Ҷоизаҳои Викторина аз ҷониби Ташкилкунанда ҳангоми ба охир расидани ҳар як рӯзи зерин супорида мешавад:

 • Рӯз* – ба Иштирокчие, ки (минбаъд-“Ҷоизадор”) дар охири рӯз бештар хол гирифтааст;

 • Моҳи тақвимӣ** – ба Иштирокчиёне, ки дар охири моҳ бештар хол гирифтанд.

 • * Ҷоизаи рӯз дар ҳар рӯзи охири моҳи тақвимӣ дода намешавад.

 • ** Маълумоти мушаххас вобаста ба ҷоизаҳо дар банди 3.3. Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудааст.

3.2. Ҷоизаҳо аз ҷониби Ташкилкунанда мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Фонди ҷоизаҳои Викторина супорида мешавад.

3.3. Фонди ҷоизавӣ ташкил медиҳад:

3.3.1. Фонди ҷоизавӣ дар давраи аз 01.11.2023 сол то 30.11.2023 сол:

Марҳилаҳо Ҷамъбасти натиҷаҳо Ҷой Фонди ҷоизавӣ
Ҷоизаи ҳаррӯза Ҳар рӯз 1 100 сомонӣ ба ҳисобварақаи шахсии сим-корти Ғолиб
Ҷоизаи ҳармоҳа Ҳар моҳ 1 Смартфон ба Ғолиб супорида мешавад

3.3.2. Фонид ҷоизавӣ барои давраи оғоз аз 01.03.2022 сол ва солҳои минбаъда:

Марҳилаҳо Ҷамъбасти натиҷаҳо Ҷой Фонди ҷоизавӣ
Ҷоизаи ҳаррӯза Ҳар рӯз 1 100 сомонӣ ба ҳисобварақаи шахсии сим-корти Ғолиб
Ҷоизаи ҳармоҳа Ҳар рӯз 1 Смартфон ба Ғолиб супорида мешавад
Ҷоизаи ҳармоҳа Ҳар рӯз 2 Смартфон ба Ғолиб супорида мешавад
Ҷоизаи ҳармоҳа Ҳар рӯз 3 Смартфон ба Ғолиб супорида мешавад

3.4. Ҷоизаҳои викторина метавонанд бо салоҳдиди Ташкилкунанда тибқи тартиби пешбининамудаи Қоидаҳои мазкур тағйир дода шаванд.

3.5. Тамоми хароҷотҳо вобаста ба ташкили Фонди ҷоизаи Викторина ва супоридани ҷоизаҳои Викторина ба Ғолибон ба зиммаи Ташкилкунанда мебошад.

4. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ ВИКТОРИНА

4.1. Барои иштирок дар Викторина Муштарӣ бояд обунашавиро барои хизматрасонии Викторинаи “Меломания” фаъол намояд. Фаъолгардонии обунашавӣ метавонад амалӣ карда шавад:

 • Ҳангоми занг задан ба яке аз рақамҳои кутоҳи 303 ё 0303, бо пайгирӣ ба дастурамали автоинформатор;

 • Дархости – USSD ба рақами хизматрасонии *303# фиристода шавад;

4.2. Арзиши обунашавӣ ба хизматрасонии Викторина 90 (навад) дирамро (бо дарназардошти 15% ААИ ва 7% андози аксизӣ ) дар як рӯз ташкил медиҳад.

4.3. Барои бекорнамоии обуна барои хизматрасонии Викторина ва раднамоии иштирок дар Викторина бояд:

 • Ба рақами хизматрасонии Викторина 0303 занг зада шавда, дар менюи овозӣ нуқтаи “Идоранамоии бунашавӣ”-ро интихоб карда шавад ва обунашавӣ қатъ карда шавад;

 • Дархости – USSD ба рақами хизматрасонии *303*0# фиристода шавад;

4.4. Викторина ду мусобиқа − стандартӣ ва бонусиро дар бар мегирад, ки онҳо бо рақамҳои Викторинаи 303 ва 0303 мутобиқан гузаронида мешавад. Иштирокчие, ки обунашавиро барои хизматрасонии Викторина ба расмият даровардааст, метавонад дар дилхоҳ мусобиқа тибқи салоҳдиди худ иштирок намояд. Ба муштариёни обунанашуда, дастрасӣ ба иштирок дар муосбиқаҳои стандартӣ ва бонусӣ пешниҳод карда намешавад.

4.5. Ба рақами мусобиқаи стандартии Викторина 303 занг зада, пас аз фаъолгардонии обунашавӣ ба хизматрасонии Викторина, Муштарӣ порча аз мусиқиро мешунавад. Вазифаи муштарӣ- донишҳои худро ба роҳбарӣ гирифта тугмаи дахлдорро дар телефон бо варианти дурусти ҷавоб пахш намуда, иҷрокунандаро нишон диҳад. Арзиши занг ба рақами Викторина 303-0,00 сомонӣ мебошад. Барои ҷавоби дуруст Иштирокчӣ 5 хол мегирад. Алгоритми ҳисобнамоии холҳо барои ҳамаи Иштирокчиён якхел мебошад.

4.6. Ба рақами мусобиқаи бонусии Викторина 0303 занг зада, Иштирокчӣ пас аз фаъолгардонии обунашавӣ ба хизматрасонии Викторина, Муштарӣ порчаи мусиқиро мешунавад. Вазифаи муштарӣ – донишҳои худро ба роҳбарӣ гирифта, бо пахш намудани тугмача бо варианти ҷавоби дуруст дар телефон, номи мусиқиро номбар намояд. Арзиши занг ба рақами Викторина 0303 – 3 (се) сомонӣ (бо дар назардошти 15% ААИ ва 7% андози аксиз) дар як дақиқа мебошад. Барои ҷавоби дуруст Иштирокчӣ 50 хол мегирад. Алгоритми ҳисобнамоии холҳо барои ҳамаи Иштирокчиён якхел мебошад.

5. РЕЙТИНГИ ИШТИРОКЧИЁН ВА ҚОИДАҲОИ МУАЙЯННАМОИИ ҶОИЗАДОРОН

5.1. Ҳангоми муайяннамоии ғолибони Викторина маълумоти объективии дар заминаи Ташкилкунанда оид ба миқдори холҳои аз ҷониби Иштирокчиён барои ҷавоби дурусти Викторина ба даст овардашуда нигоҳ дошташаванда, истифода карда мешавад. Принсипи муайяннамоии тасодуфии ғолибон дар Викторина истифода намешавад.

5.2. Иштирокчие, ки миқдори зиёди холҳоро дар рафти Викторина дар давраи муайяни вақт ба даст овардааст ва ҳангоми ҳисобнамоии холҳо ва ошкорнамоии ғолиб обунашавии фаъол ба хизматрасонии Викторинаро дорад, Ғолиби Викторина ҳисобида мешавад. Агар якчанд муштарӣ миқдори якхелаи холҳоро гирифта бошанд, ҷойи баландтар дар рейтинги Викторина он муштарие мегирад, ки холҳоро дар миқдори камтари вақт ба даст овардааст (вақти аз ҷавоби якуми муштарӣ то ҷавоби охир сарфшуда ба ҳисоб гирифта мешавад). Ҳангоми бекорнамоии обунашавӣ барои хизматрасонии Викторина, ҳамаи холҳо ба таври автоматӣ бекор карда мешаванд.

5.3. Муайяннамоии Ғолиби рӯзи ҷории Викторина аз ҷониби Ташкилкунанда ҳар рӯз дар давраи гузаронидани Викторина ба ҳолати 23:59:59 амалӣ карда мешавад. Ҷоизаи ҳаррӯзаи Викторина ҳар рӯзи охири моҳи тақвимӣ супорида мешавад. Ғолиби рӯзи ҷорӣ Иштирокчие эътироф мегардад, ки миқдори зиёди холҳоро ба даст овардааст ва дар лаҳзаи ҳисобнамоии холҳо обунашавии фаъолро ба хизматрасонии Викторина дар рӯзи муайяннамоии Ғолиб ба ҳолати 23:59:59 доро мебошад. Ғолиби рӯзи ҷорӣ ҷоизаро дар ҳаҷми 100 (сад) сомонӣ ба тавозуни телефони мобилии худ, ки аз он иштирок дар Викторина амалӣ гардидааст, мегирад.

5.4. Муайяннамоии Ғолибони моҳи Викторина аз ҷониби Ташкилкунанда аз рӯи натиҷаи рӯзи охирини тақвимии моҳ ба ҳолати 23:59:59 амалӣ карда мешавад. Иштирокчиёне ғолиб эътироф карда мешаванд, ки миқдори зиёди холҳоро бо натиҷаи давраи тақвимӣ ба даст овардаанд ва дар лаҳзаи ҳисобнамоии холҳо обунашавии фаъолро ба хизматрасонии Викторина дар рӯзи муайяннамоии Ғолиб 23:59:59 дорад. Вобаста ба фонди мукофоти дар банди 3.3 Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шуда, як ё якчанд иштирокчиён метавонанд ғолиби моҳ гарданд. Ғолиби моҳ чунин ҷоизаро мегиранд: смартфон (Истеҳсолкунанда ва тамғаи ҷоиза қаблан, дар оғози ҳар як марҳилаи нав муқаррар карда мешавад).

5.5. Дар давраи гузаронидани Викторина Иштирокчӣ метавонад Ғолиби Викторина эътироф карда шавад ва чунин ҷоизаҳоро бурд намояд:

- Ҷоизаи ҳаррӯза – на бештар аз 1 (як) маротиба дар доираи 1 (як) соли тақвимӣ.

- Ҷоизаи ҳармоҳа – на бештар аз 1 (як) маротиба дар муҳлати 1 (як) соли тақвимӣ. Дар ҳолате, ки агар Муштарӣ дар доираи як соли тақвимӣ алакай Ғолиби Викторина гардида бошад ва Ҷоизаро ба даст оварда бошад, пас Ҷоизаи аз тарафи вай такроран бурд карда шуда, ба Иштирокчие мегузарад, ки аз рӯи рейтинги Викторина баъд аз вай меояд.

В случае, если Абонент в рамках одного календарного года уже становился Победителем в Викторине и получал Приз, то Приз, выигранный им повторно, переходит к Участнику Викторины, следующему по рейтингу Викторины.

6. ШАРТҲО ВА ҚОИДАҲОИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ҶОИЗАҲОИ ВИКТОРИНА

6.1. Пас аз натиҷагирӣ намудани ҳар як даври Викторина, ба Ҷоизадор SMS-хабар бо огоҳнамоӣ оид ба сазовор гардидани Ҷоиза фиристода мешавад ва ё аз номи Ташкилкунанда занг ворид мегардад.

6.2. Барои ба даст овардани Ҷоизаи ҳармоҳа, Ҷоизадор уҳдадор аст ба Ташкилкунанда дар муддати 30 (сӣ) рӯзи тақвимӣ аз санаи натиҷагирии марҳилаҳои Викторина, тасдиқномаи маълумоти шиносномавии худ оид ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла маълумот дар бораи қайд, нусхаи Шартнома оид ба расонидани хизмат бо Операторро пешниҳод намояд. Маълумот ва ҳуҷҷатҳои зикргардида аз ҷониби Ҷоизадор ба Ташкилкунанда ба суроғаи электронии аз ҷониби охирин пешниҳодшуда t.baturina0708@gmail.com пешниҳод карда мешавад. Дар ҳолате, ки агар дар муҳлати муқарраргардида Ҷоизадор ба Ташкилкунанда маълумот ва ҳуҷҷатҳои болозикрро пешниҳод накунад, Ташкилкунанда ҳуқуқ дорад қарорро дар бораи насупоридани Ҷоизаи Викторина ба чунин Ҷоизадор қабул намояд.

Дар ҳолате, ки агар Ғолиб дар муддати 30 (сӣ) рӯзи тақвимӣ аз лаҳзаи огоҳнамоӣ оид ба бурд ба Ташкилкунанда маълумоти шиносномавиро пешниҳод накунад, инчунин ба алоқа набарояд, пас Ғолиби Викторина Иштирокчие ба ҳисоб меравад, ки дар рейтинг пас аз ғолиби аввал омадааст.

6.3. Мукофотҳои ҳаррӯза ба ҳисоби мобилии Ҷоизадорон, ба рақамҳои SIM-корте, ки аз он Ҷоизадорон обунашавиро барои иштирок дар Викторина фаъол намудаанд, дар муҳлати 5 (панҷ) рӯзи корӣ аз лаҳзаи ошкорнамоии Ғолиб интиқол дода мешавад.

6.4. Ҷоизаи моҳ дар муддати 30 (сӣ) рӯзи тақвимӣ, ки пас аз моҳи тақвиие, ки дар он бурд амалӣ шудааст, меояд, супорида мешавад. Супоридани ҷоизаҳо бо шарти пешниҳод намудани шаҳодатномаи муайянкунанда шахсият, SIM-корт бо тасдиқи SMS оид ба бурд аз ҷониби Ғолиб, амалӣ карда мешавад. Пардохти ҷоизаи ҳармоҳа бо баробарарзиш бо пул амалӣ карда намешавад. Ҷоизаи ҳармоҳа дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ расонида намешавад.

6.5. Дар ҳолати рад намудани Ҷоиза аз ҷониби Ҷоизадор, вай уҳдадор аст дар муҳлати панҷ рӯз аз лаҳзаи Ҷоизадор эълон намудани вай, дар бораи он ба Ташкилкунандаи Викторина бо роҳи пешниҳоди аризаи хаттӣ оид ба рад намудани гирифтани Ҷоизаи Викторина ба офиси наздиктарини Оператор барои минбаъд ба Ташкилкунанда супоридан, огоҳ намояд. Супоридани Ҷоизаи Викторина дар ин ҳолат ба Ҷоизадор ё иштирокчии дигари Викторина амалӣ карда намешавад.

6.6. Тамоми хароҷот оид ба ташкили Фонди Ҷоизаи Викторина ва интиқол/супоридани Ҷоизаҳои Викторина ба Ҷоизадорон ба зиммаи Ташкилкунанда вогузор карда мешавад. Тасдиқи далели иҷронамоии уҳдадорӣ оид ба супоридани Ҷоизаи Викторина ба Ҷоизадор, ҳуҷҷати тасдиқкунанда-Санади қабулу супориши Ҷоиза ба ҳисоб меравад.

6.7. Мутобиқи Кодекси андози ҶТ, Ташкилкунанда ҳуқуқ дорад, андоз аз даромадро дар ҳаҷми 15% аз маблағи Ҷоиза аз Ҷоизадор нигоҳ дорад ё Ҷоизаро ба Ҷоизадори бурднамуда пас аз гирифтани расид оид ба пардохти андоз аз даромад дар ҳаҷми 15% тибқи Кодекси андози ҶТ аз ҷонби Ҷоизадор, супорад. Ҷоизадор барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадорҳои андозӣ бо сабаби ба даст овардани ҷоизаҳои Викторина масъул мебошад.

6.8. Супоридани Ҷоизаҳои ҳар як марҳила ба Ҷоизадорон дар муддати муҳлати дар Қоидаҳои мазкур пешбинишуда амалӣ карда мешавад. Супоридани Ҷоизаҳои ҳармоҳа аз ҷониби Ташкилкунанда ба суроғаи аз ҷониби Ҷоизадор ба Ташкилкунанда нишон додашуда, тавассути телефон амалӣ карда мешавад. Супоридани Ҷоизаҳои ҳаррӯза аз ҷониби Ташкилкунанда бо роҳи ҳисобнамоии воситаҳои пулӣ ба тавозуни ҳисобварақаи шахсии Ҷоизадор дар Шабакаи алоқаи мобилии Оператор амалӣ карда мешавад. Ҳангоми ба даст овардани Ҷоиза, Ҷоизадор Санади қабулу супоришро ба имзо мерасонад.

7. ШАРТҲОИ ДИГАР

7.1. Ташкилкунанда имконияти иштироки Иштирокчиро дар Викторина ҳангоми дар роуминг будани Иштирокчӣ кафолат намедиҳад.

7.2. Муштарӣ обунашавиро ба Викторина фаъол намуда (новобаста аз канали фаъолгардонӣ), розигии пурра ва бечунучарои худро бо Қоидаҳои мазкури Викторина тасдиқ менамояд (Аксепти Офертаро амалӣ менамояд), кафолат медиҳад, ки вай ба синни 18-солагӣ расидааст, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муштарӣ тибқи Шартномаи бо Оператор басташуда ба ҳисоб меравад, инчунин вай таҳти меъёри дигари дар Боби 2 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда дохил мегардад. Фаъолгардонии обунашавӣ ба Викторина, тағйирдиҳӣ ва ё илованамоии Шартномаи байни Оператор ва Муштарӣ басташударо ба вуҷуд намеорад.

7.3. Қоидаҳои мазкур аз 1 феврали соли 2022 эътибор пайдо менамоянд ва то лаҳзаи ивазнамоӣ ё қатъгардии амали онҳо, амал менамояд. Қоидаҳои мазкур аз лаҳзаи дар огоҳиномаи дахлдор пешбинишуда, тағйирёфта ё бекоршуда ба ҳисоб мераванд.

7.4. Агар Иштирокчӣ ба суроғаи Ташкилкунанда дар муҳлати 10 (даҳ) рӯзи корӣ аз лаҳзаи тағйирот ва ё иловаҳои шартҳои Қоидаҳои мазкури Викторина, мутобиқи б.7.2. Қоидаҳои мазкур раднамоии қабули тағйирот ва ё иловаҳои шартҳоро нафиристонад, инчунин агар амалҳоро оид ба давом додани иштирок дар Викторинаи аз ҷониби Ташкилкунанда бо шартҳои нав гузаронидашаванда, пас аз эътибор пайдо намудани тағйирот ва ё иловаҳои шартҳо, содир намуда бошад, пас тағйирот ва ё қатъгардии шартҳо аз тарафи Иштирокчӣ қабулшуда ба ҳисоб мераванд.

7.5. Бо дар назардошти иштирок дар Викторина, Иштирокчиён розӣ мешаванд:

 • Ба гирифтани реклама дар шакли SMS-, IVR- ва USSD-хабарҳо, ки ба Викторина алоқаманданд, инчунин бо он розӣ мешаванд, ки Ташкилкунандаи Викторина ва Оператор, инчунин шахсони аз тарафи онҳо бо мақсади гузаронидани Викторина ҷалбшуда, байни худ маълумотро мубодила менамоянд, аз он ҷумла маълумотро вобаста ба иштироки Иштирокчӣ дар Викторина (аз он ҷумла маълумот вобаста ба маълумоти шахсии Иштирокчиён) коркард менамоянд;

 • Дар ҳолати ба даст овардани Ҷоизаи Викторина номҳои онҳо, тасвир, аз он ҷумла суратҳо, мусоҳиба, инчунин маълумоти ба Ташкилкунанда ва ё Оператор аз ҷониби Ҷоизадор пешниҳодшуда, метавонанд бо мақсади огоҳнамоии шахсони сеюм оид ба гузаронидани Викторина бе розигии иловагии Иштирокчиён ва бе пардохти ягон подошпулӣ барои ин, истифода бурда шаванд.

 • Андозҳо ва пардохтҳои ҳатмиро мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт намояд.

7.6. Дар Викторина иштирок намуда, Муштарӣ розигии ихтиёрии худро вобаста ба амалинамоии амал оид ба ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, супоридан ба шахсони сеюм, коркард ва истифодаи маълумоти шахсии чунин Иштирокчӣ барои амалинамоии тамос бо Иштирокчиён дар доираи Викторина, аз он ҷумла бо шабакаҳои алоқаи барқӣ, аз он ҷумла канали мубодилаи SMS-хабарҳо ва почтаи электронӣ аз ҷониби Ташкилкунанда ва Оператор, инчунин шахсони сеюми аз ҷониби Ташкилкунанда бо мақсади гузаронидани Викторина ҷалбшуда, ифода менамояд. Иҷрои чунин амалҳо аз ҷониби Ташкилкунанда, Оператор ва шахсони аз ҷониби онҳо ҷалбшуда, аз онҳо гирифтани ягон иҷозатҳои иловагии Иштирокчӣ ва огоҳиномаи махсуси Иштирокчиро оид ба амалинамоии амалҳои номбаршуда талаб намекунад. Чунин розигии Иштирокчӣ дар муҳлати давраи гузаронидани Викторина ва 30 (сӣ) рӯзи тақвимӣ пас аз анҷомёбии он тибқи Ташкилкунанда ё пас аз баромадани Иштирокчӣ аз Викторина амал менамояд. Иштирокчии Викторина ҳуқуқ дорад розигии худро бо баромадан аз Викторина тибқи тартиби муқарраргардида ё ба он дар огоҳиномаи дар б.7.4 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, қайд намуда, бозхонд намояд.

7.7. Ташкилкунанда/Оператор барои халалдоршавии кори таҷҳизот ва ё таъминоти барномавӣ, ки дар доираи масъулияти Ташкилкунанда/Оператор ворид намегардад ва ё қатъгардии пешазмуҳлати Викторинаро, ки бо вазъияти аз Ташкилкунанда/Оператор вобастанабуда (вазъияти қувваи муқовиматнопазир) бавуҷуд омадааст, масъулият ба зимма намегиранд.

7.8. Ташкилкунанда/Оператор барои иҷро накардани уҳдадориҳои худ вобаста ба гузаронидани Викторина масъулиятро ба зимма намегирад, агар чунин иҷро накардан дар натиҷаи нобудсозии маълумоти шахсии Иштирокчӣ дар натиҷаи бозхонди онҳо аз ҷониби Иштирокчӣ ба вуҷуд омада бошад.

7.9. Иштирокчиён тамоми хатарҳоро вобаста ба риоя накардани шартҳои Қоидаҳои мазкур аз ҷониби онҳо, мустақилона ба зимма мегиранд. Хароҷоти аз ҷониби Иштирокчиён вобаста ба иштирок дар Викторина ба вуҷудомада, ба Иштирокчиёне, ки Қоидаҳои мазкурро вайрон менамоянд, ҷуброн карда намешаванд.

ПРАВИЛА проведения и участия в Викторине «Меломания»

Викторина «Меломания» (далее – «Викторина»), проводится Организатором – ООО «ФАЗОИ КОММУНИКАТСИОНИ» с 01 февраля 2022 года (00:00 – время душанбинское), в Зоне обслуживания Сети сотовой мобильной связи Оператора связи – ЗАО «Индиго Таджикистан» (далее – «Оператор»), оказывающего услуги связи под товарным знаком (знаком обслуживания) «Tcell», ИНН 020013089, имеющего местонахождение на территории Республики Таджикистан.

Викторина проводится на постоянной основе, и действует до момента его приостановления/прекращения Организатором.

Настоящие Правила проведения и участия в Викторине (далее – «Правила»), в соответствии со статьей 467 Гражданского кодекса Республики Таджикистан являются Офертой, адресованной физическим лицам (далее – «Абоненты»), заключившим Договор об оказании услуг связи с ЗАО «Индиго Таджикистан» (далее – «Договор»).

Терминология, используемая в настоящих Правилах, соответствует терминологии, употребляемой в Договоре, если иное прямо не указано в настоящих Правилах.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИКТОРИНЫ

1.1. Организатором Викторины является ООО «ФАЗОИ КОММУНИКАТСИОНИ» (далее – «Организатор»), ИНН 040058754, местонахождение: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дж. Расулова, д.11А.

1.2. Викторина не является лотереей, стимулирующей лотереей или иным стимулирующим мероприятием, либо основанной на риске азартной игрой.

1.3. Викторина реализуется по подписке и является платной для Абонентов.

1.4. Призы Викторины выдаются исключительно на территории Республики Таджикистан.

1.5. Викторина разделена на два турнира − стандартный и бонусный. Участник, оформивший подписку на услугу Викторины, может принимать участие в любом из турниров по своему усмотрению. Абонентам без подписки на услугу доступ к участию в стандартном и бонусном турнирах не предоставляется.

2. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ

2.1. Участниками Викторины (далее – «Участники») могут стать любые физические лица – граждане Республики Таджикистан, достигшие 18 лет, являющиеся Абонентами Оператора.

2.2. В Викторине не могут участвовать работники и представители Организатора, Оператора и компаний, которые оказывают техническое содействие в проведении Викторины, члены семей таких работников и представителей компаний, а также нерезиденты Республики Таджикистан.

2.3. Участникам запрещается использовать при участии в Викторине:

 • Любое оборудование, кроме абонентского устройства с SIM-картой Организатора, являющегося мобильным телефоном (далее по тексту – «Мобильный телефон»);

 • Любые программные средства, в том числе установленные на Мобильный телефон, кроме программных средств, разработанных Организатором;

 • Разработанные Организатором программные средства, предназначенные для участия в Викторине, преобразованные любым способом, в том числе посредством вмешательства в программный код;

 • Любые иные способы и средства автоматизации процесса участия в Викторине, которые определяются по данным технической системы, используемой Организатором для документирования Викторины (логов). Данные технической системы признаются окончательными и не подлежат оспариванию со стороны Участника. Признаками автоматизации участия в Викторине являются выявленные закономерности в периодичности ответов, отправка ответа на вопрос менее чем за 5 (пять) секунд и иные признаки.

2.4. Участник Викторины может выигрывать Приз в Викторине не более одного раза в течение одного календарного года, в том числе Победитель не должен быть родственником или аффилированным лицом к Абоненту, ранее участвовавшему и выигравшему Приз данной Викторины в течение года. Годом считается 12 календарных месяцев с месяца, в котором Абонент стал победителем.

2.5. Все лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования пунктов 2.1-2.4 настоящих Правил, не должны принимать участия в Викторине и не могут претендовать на получения Приза Викторины. В случае выявления Организатором либо Оператором таких лиц на любом из Этапов проведения Викторины, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения приза Викторины, они теряют право на получение Приза Викторины. Денежные средства, потраченные такими Участниками в связи с участием в Викторине, не подлежат возмещению.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД ВИКТОРИНЫ

3.1. Призы Викторины присуждаются Организатором по окончании каждого:

 • дня* – Участнику (далее – «Призер»), набравшему наибольшее количество баллов по итогам дня;

 • календарного месяца** – Участникам, набравшим наибольшее количество баллов в по итогам календарного месяца.

 • * Приз дня не разыгрывается каждый последний день календарного месяца.

3.2. Призы выдаются Организатором согласно установленному Призовому фонду Викторины.

3.3. Призовой фонд составляет:

3.3.1. Призовой фонд на период с 01.11.2023 года по 30.11.2023 года:

Этапы Подведение итогов Призовой фонд
Ежедневный Приз Ежедневно 100 сомони на лицевой счет сим-карты Победителя
Ежемесячный приз Ежемесячно Смартфон вручается Победителю

3.3.2. Призовой фонд на период, начиная с 01.03.2022 года и далее:

Этапы Подведение итогов Призовой фонд
Ежедневный приз Ежедневно 100 сомони на лицевой счёт сим-карты Победителя
Ежемесячный приз Ежемесячно 1 место Смартфон вручается Победителю
Ежемесячный приз Ежемесячно 2 место Смартфон вручается Победителю
Ежемесячный приз Ежемесячно 3 место Смартфон вручается Победителю

3.4. Призы Викторины могут быть изменены по усмотрению Организатора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

3.5. Все расходы по организации Призового фонда Викторины и выдаче Призов Викторины Победителям, несет Организатор.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ

4.1. Для участия в Викторине Абонент должен активировать подписку на услугу Викторина «Меломания». Активация подписки может быть осуществлена:

 • при звонке на один из коротких номеров 303 или 0303, следуя инструкциям автоинформатора;

 • отправив USSD-запрос на сервисный *303#;

4.2. Стоимость подписки на услугу Викторина составляет 90 (девяносто) дирам (с учетом НДС 15% и акцизного налога 7%), в день.

4.3. Для отключения подписки на услугу Викторина и отказа от участия в Викторине необходимо:

 • позвонить на сервисный номер Викторины 303, выбрать в голосовом меню пункт «Управление подпиской» и отключить подписку;

 • отправить USSD-запрос на сервисный номер *303*0#;

4.4. Викторина включает два турнира − стандартный и бонусный, которые проводятся на номерах Викторины: 303 и 0303 соответственно. Участник, оформивший подписку на услугу Викторина, может принимать участие в любом из турниров по своему усмотрению. Абонентам без подписки на услугу доступ к участию в стандартном и бонусном турнирах не предоставляется.

4.5. Позвонив на номер стандартного турнира Викторины 303, после активации подписки на услугу Викторина, Абонент прослушивает фрагменты мелодий. Задача абонента – руководствуясь собственными знаниями указать исполнителя, нажав определённую клавишу на телефоне с правильным вариантом ответа. Стоимость звонка на номер Викторины 303 – 0,00 сомони. За правильный ответ Участник получает 5 баллов. Алгоритм начисления баллов является единым для всех Участников.

4.6. Позвонив на номер бонусного турнира Викторины 0303, после активации подписки на услугу Викторина, Абонент прослушивает фрагменты мелодий. Задача абонента – руководствуясь собственными знаниями указать наименование мелодии, нажав определённую клавишу на телефоне с правильным вариантом ответа. Стоимость звонка на номер Викторины 0303 – 3 (три) сомони (с учетом НДС 15% и акцизного налога 7%) за одну минуту. За правильный ответ Участник получает 50 баллов. Алгоритм начисления баллов является единым для всех Участников.

5. РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ

5.1. При определении победителей Викторины используются объективные данные, хранящиеся на платформе Организатора о количестве баллов, набранных участниками за правильные ответы Викторины. Принцип случайного определения победителей в Викторине не используется.

5.2. Победителями Викторины признаются Участники, набравшие наибольшее количество баллов в ходе Викторины за определенный период времени и у которых на момент подсчёта баллов и выявления победителя, имеется активная подписка на услугу Викторина. Если несколько абонентов набрали одинаковое количество баллов, более высокое место в рейтинге Викторины занимает абонент, набравший баллы за меньшее время (учитывается время, затраченное от первого ответа абонента до последнего). При отключении подписки на услугу Викторина, все баллы автоматически аннулируются.

5.3. Определение Победителя текущего дня Викторины производится Организатором ежедневно в период проведения Викторины по состоянию на 23:59:59. Ежедневный приз Викторины не разыгрывается каждый последний день календарного месяца. Победителем текущего дня признается Участник, набравший наибольшее количество баллов и у которого на момент подсчёта баллов, имеется активная подписка на услугу Викторина в день определения Победителя на 23:59:59. Победитель текущего дня получает приз 100 (сто) сомони на баланс мобильного телефона, с которого проводилось участие в викторине.

5.4. Определение Победителей месяца Викторины производится по итогам последнего календарного дня месяца по состоянию на 23:59:59. Победителями признаются Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам календарного периода и на момент подсчёта баллов имеющие активную подписку на услугу Викторина в день определения Победителя на 23:59:59. Победителями месяца могут стать один или несколько участников, в зависимости от призового фонда обозначенного в п.3.3. настоящего Договора. Победитель месяца получает приз: смартфон (Производитель и модель приза устанавливается заранее, в начале каждого нового этапа).

5.5. В период проведения Викторины Участник может быть признан Победителем Викторины и выиграть:

- Ежедневный приз – не более 1 (одного) раза в рамках 1 (одного) календарного года.

- Ежемесячный приз – не более 1 (одного) раза в течение 1 (одного) календарного года.

В случае, если Абонент в рамках одного календарного года уже становился Победителем в Викторине и получал Приз, то Приз, выигранный им повторно, переходит к Участнику Викторины, следующему по рейтингу Викторины.

6. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ВИКТОРИНЫ

6.1. После подведения итогов каждого тура Викторины, Призеру отправляются SMS-сообщение с уведомлением о присуждении Приза или поступает звонок от Организатора.

6.2. Для получения ежемесячного Приза, Призер обязан предоставить Организатору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подведения итогов Этапа Викторины, подтверждение своих паспортных данных гражданина Республики Таджикистан, включая данные о прописке, копию Договора об оказании услуг связи с Оператором. Указанная информация и документы предоставляются Призером Организатору по указанному последним адресу электронной почты t.baturina0708@gmail.com. В случае если в указанный срок Призер не предоставит Организатору перечисленную информацию и документы, Организатор имеет право принять решение о невручении Приза Викторины, присужденного такому Призеру.

В случае, если Победитель месяца в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента оповещения о выигрыше не предоставляет Организатору паспортные данные, а также не выходит на связь, то победителем становится Участник Викторины, следующий по рейтингу Викторины.

6.3. Ежедневные призы перечисляются на мобильный счёт Призеров, на номера SIM-карт, с которых Призеры активировали подписку на участие в Викторине, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления Победителя.

6.4. Приз месяца вручается в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш. Вручение осуществляется при условии предоставления Победителем удостоверения личности, SIM-карты с SMS подтверждением о выигрыше. Выплата ежемесячного приза в денежном эквиваленте не производится. Ежемесячный приз на территорию иностранных государств не доставляется.

6.5. В случае отказа Призера от Приза, он обязан в пятидневный срок с момента объявления его Призером, письменно уведомить об этом Организатора Викторины путем подачи письменного заявления об отказе от получения Приза Викторины в ближайший офис Оператора для последующей передачи Организатору. Выдача Приза Викторины в этом случае Призеру или иному участнику Викторины не производится

6.6. Все расходы по организации Призового фонда Викторины и перечислению/вручению Призов Викторины Призерам несет Организатор. Подтверждением факта выполнения обязательств по выдаче Приза Викторины Призеру является подтверждающий документ – Акт приема – передачи Приза.

6.7. Согласно Налогового кодекса РТ, Организатор имеет право удерживать подоходный налог в размере 15% от суммы Приза с Призера или же передать Приз выигравшему Призеру после получения квитанции об уплате Призером подоходного налога в размере 15%, согласно Налогового кодекса РТ. Призер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств в связи с получением Призов Викторины.

6.8. Вручение Призов каждого из этапов Призерам, осуществляется в течение сроков, указанных в настоящих Правилах. Вручение ежемесячных Призов осуществляется Организатором по адресу, указанному Организатором Призеру по телефону. Вручение ежедневных Призов осуществляется Организатором путем зачисления денежных средств на баланс лицевого счета Призера в Сети сотовой мобильной связи Оператора. При получении Приза, Призер подписывает Акт приема – передачи Приза.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Организатор не гарантирует возможности участия Участника в Викторине при нахождении Участника в роуминге.

7.2. Абонент, активируя подписку на Викторину (вне зависимости от канала активации), подтверждает свое полное и безоговорочное согласие с настоящими Правилами Викторины (совершает акцепт Оферты), гарантирует, что он достиг 18 лет, является гражданином Республики Таджикистан и Абонентом по Договору, заключенному с Оператором, а также что он подпадает под другие критерии Участника, указанные в Главе 2 настоящих Правил. Активация подписки на Викторину, не влечет за собой изменение и/или дополнение Договора, заключённого между Оператором и Абонентом.

7.3. Настоящие Правила вступают в силу с 01 февраля 2022 г. и действуют до момента изменения или прекращения их действия Организатором. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.

7.4. Если Участник не направил в адрес Организатора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения и/или прекращения условий настоящих Правил Викторины согласно п. 7.2. настоящих Правил отказ от принятия изменений и/или прекращения условий, а также, если совершил действия по продолжению участия в Викторине, проводимой Организатором на новых условиях, после вступления изменений и/или прекращения условий в силу, изменения и/или прекращения условий считаются принятыми Участником.

7.5. Принимая участие в Викторине, Участники соглашаются:

 • позвонить на сервисный номер Викторины 303, выбрать в голосовом меню пункт «Управление подпиской» и отключить подписку;

 • в случае получения Приза Викторины их имена, изображения, в том числе фотографии, интервью, а также информация, предоставленная Участником Организатору либо Оператору, могут быть использованы Организатором либо Оператором в целях информирования третьих лиц о проведении Викторины без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.

 • уплатить обязательные сборы и налоги, согласно Налогового кодекса Республики Таджикистан.

7.6. Принимая участие в Викторине, Абонент выражает свое добровольное согласие на осуществление Организатором и Оператором, а также привлеченными Организатором в целях проведения Викторины третьими лицами, действий по сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию персональных данных такого Участника для осуществления контактов с Участником в рамках Викторины, в том числе по сетям электросвязи, включая канал обмена SMS-сообщениями и электронную почту. Выполнение таких действий Организатором, Оператором и привлеченными ими лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных разрешений от Участника и специальных уведомлений Участника об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Участника действует в течение периода проведения Викторины и 30 (тридцати) календарных дней после ее завершения по решению Организатора или после отписки Участника от Викторины. Участник Викторины вправе отозвать свое согласие, отписавшись от участия в Викторине в установленном порядке или указав на это в уведомлении, предусмотренном п. 7.4. настоящих Правил.

7.7. Организатор/Оператор не несут ответственность за сбои в работе оборудования и/или программного обеспечения, не находящегося в зоне ответственности Организатора/Оператора, и/или преждевременное прекращение Викторины, вызванные обстоятельствами, не зависящими от Организатора/Оператора (обстоятельствами непреодолимой силы).

7.8. Организатор/Оператор не несут ответственность за неисполнение своих обязательств, связанных с проведением Викторины, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва Участником.

7.9. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Викторине, не подлежат возмещению Участникам, нарушившим данные Правила.